Hoge Raad vernietigt opmerkelijke uitspraak Hof Amsterdam inzake servicekosten