HYS in toga

We proberen uw doel te bereiken zonder een kostbare en vaak tijdrovende gang naar de rechter. Lukt dat niet, dan trekken wij vol overtuiging de toga voor u aan.

Conflicten voorkomen

Wanneer dit kan, proberen we juridische procedures te voorkomen. De ervaring leert dat de kosten, de tijd en de belasting voor de organisatie zelden opwegen tegen de eventuele voordelen. Ook onze adviezen in het voortraject zijn er daarom op gericht om discussie en tegenstellingen voor te blijven.

Procederen

Soms is een procedure onvermijdelijk. Wij zijn deskundige en gedreven advocaten. Ervaren advocaten die bij civiele rechter, bestuursrechter, bezwaarschriftencommissie, arbitrage of College van beroep voor het bedrijfsleven, voor u het best haalbare resultaat halen.

Is er kans op een dispuut, dan adviseren wij u zo snel mogelijk een inschatting van uw positie te laten maken. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies over de beste strategie.

Vaste prijzen waar mogelijk

HYS & Co. Advocaten werkt bij voorkeur met vaste prijzen. Zo weet u per afgebakend gedeelte van het proces vooraf waar u aan toe bent. U beslist per gedeelte of u door wilt gaan en staat bij ons nooit achteraf voor onverwachte kosten.