HYS in vastgoed

We denken mee over uw vastgoed en ruimen obstakels op. Heeft u bouwplannen of al bestaand vastgoed? Hieronder een opsomming van onze werkzaamheden.

Contracten projectontwikkeling en bouw

We hebben al honderden projecten begeleid en contracten opgesteld. De marktstandaard bouwcontractvormen en diverse vernieuwende vormen als DB(F)MO, UAV-GC en de FIDIC regenboog kennen geen verrassingen voor ons. Daarnaast heeft HYS & Co. Advocaten ruime ervaring met samenwerkingsvormen tussen ontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten. Dit betekent voor u dat bij ons de contractvorming in goede handen is.

Koop en verkoop

HYS begeleidt u bij het gehele traject van koop en verkoop van vastgoed of vastgoedportefeuilles. Van de Letter of Intent (LOI) en Due Diligence tot de notariële akte. Voor de fiscale en notariële aspecten hebben we een netwerk van ervaren trusted advisors en preferred suppliers, zodat u deze adviseurs niet meer afzonderlijk hoeft in te huren.

Huur en verhuur

HYS & Co. Advocaten is specialist op het gebied van huur/verhuur. Wij kennen alle valkuilen en juridische aspecten van huur en verhuur, bij bedrijfsruimte, woningen, winkels, horeca, grondhuur en diverse gebruiksconstructies en kunnen u hierin adviseren en begeleiden.

Daarnaast hebben wij bijzondere kennis van het agrarisch pachtrecht. Onmisbaar als u landbouwgrond aankoopt voor toekomstige bebouwing.

Ruimtelijke ordening en vergunningen

HYS heeft tal van ontwikkelingstrajecten begeleid waarbij de aanvraag van verschillende soorten vergunningen of aanpassing van de ruimtelijke ordening een rol speelde. Aan de hand van uw behoeften, voeren wij de noodzakelijke bestuurlijke procedures.

Woningcorporaties

Woningcorporaties kennen een bijzondere positie. Heeft u te maken met de aangescherpte wet- en regelgeving, verminderde investeringsmogelijkheden of acute financiële problemen?. Door onze ervaring bij woningcorporaties, beschikken wij over de bijzondere expertise om u hierbij te begeleiden.

Vastgoed in distress

Wij kennen de valkuilen voor ondernemingen in financiële nood. Voorkom of beperk gedwongen verkoop van bezittingen, druk van schuldeisers en banken, interne reorganisatie en insolventietrajecten. Met onze ervaring en adviezen neemt u tijdig de juiste maatregelen.